MG Rezidence Elizabeth zajišťuje občanům v centru Opavy mnohostrannou lékařskou péči v příjemném prostředí a lékařům umožňuje provozovat svou praxi v reprezentativních prostorách.

Ordinace

Jméno Specializace Kontakt Info
MUDr. Kateřina Paličková Ordinace zubního lékaře 553 791 012, http://zubnipalickova.cz/
MUDr. Dana Boháčová Cévní ambulance 553 652 179, 737 862 462
MUDr. Tereza Kuklová Oční ambulance 553 654 233, 731 199 213
MUDr. Jan Petkov, zdravotní sestra: Ilona Kašná ZZ MV, Oblastní zařízení Ostrava – zdravotní středisko Opava 552 303 024
MUDr. Jan Petkov Kardiolog a internista 553 611 001
MUDr. Marek Musil Soukromá zubní ordinace 776 754 167
NANDANA Centrum pohybové medicíny 725 382 361, www.nandana.cz

Služby

Služba Kontakt Info
Zdravotnické potřeby 731 635 131
VOZp /Vojenská zdravotní pojišťovna 201 222 929 199, 844 888 888, info@vozp.cz, www.vozp.cz
Studio Bellissimo – kadeřnictví  
Kavárna u Halky 737 062 708